PROFIL FIRMY

V praxi jsem se začal projekční a inženýrskou činností zabývat již v roce 2003. Nastoupil jsem jako projektant v menším architektonickém ateliéru HYCO v Praze, se kterým externě spolupracuji dodnes. 

V letech 2003 – 2009 jsem projektoval v rámci výše uvedeného ateliéru desítky projektů, ať už menšího rozsahu v podobě rekonstrukcí bytů či půdních prostor, ale i projekty rodinných či bytových domů.
Za uvedení např. stojí rekonstrukce obřadní síně MČ Praha 7, rekonstrukce bytových domů v Mlýnské ulici č.parc. 1758 a 1759 na Praze 6 nebo novostavba rodinného domu v Suchdole také na Praze 6.

Přechod na samostatnou projekční činnost přišel v roce 2009, kdy jsem absolvoval školicí kurz na autorizovaného projektanta a zároveň se rovnou k této autorizační zkoušce přihlásil. Zkoušku na autorizovaného technika v pozemním stavitelství jsem úspěšně složil a slibem ztvrdil.

Nyní se nadále podílím na projekční činnosti pro architektonický ateliér HYCO a zároveň se soustředím na samostatnou projekční činnost.