ČINNOST

Projekční činnost v pozemním stavitelství:
Kompletní zpracování projektové dokumentace od studie až po prováděcí projekt včetně veškerých profesí. 
  • architektonické studie 
  • 3D vizualizace s vložením do fotografií 
  • projekty pro územní řízení 
  • projekty pro ohlášení či stavební povolení 
  • prováděcí projekty 
  • projekty pasivních a nízkoenergetických staveb 
  • osazení typových objektů do terénu 
  • zajištění vypracování ostatních profesí, potřebných pro projektovou dokumentaci (zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace, statika, požární zpráva apod.) 
  • zprostředkování rozpočtů dle projektové dokumentace
  • zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Inženýrská činnost: 
Jednání se státními či dotčenými orgány za účelem vyřízení ohlášení či povolení stavby. 

Poradenská činnost: 
Porada v rámci projektu či přímo při realizaci stavby. 

Technické dozory: 
Stavební dozor: U staveb prováděných svépomocí dle §103 a §104 Stavebního zákona č. 186/2006, kromě staveb pro                             bydlení a změn staveb, které jsou kulturní památkou.
Stavbyvedoucí: staveb prováděných svépomocí dle §103 a §104 Stavebního zákona č. 186/2006, včetně staveb pro                             bydlení a změn staveb, které jsou kulturní památkou.
Technický dozor stavebníka: U staveb, jenž jsou financované z veřejného rozpočtu a provádí je jako                                                    zhotovitel stavební podnikatele dle Stavebního zákona č. 183/2006 §152 odst. 4. Nahrazuje běžně zažitý                          název technický dozor investora.

Realizace staveb: 
Pomoc při zajištění výběrových řízení. 

Externě spolupracuji s několika stavebními firmami, u kterých jsem schopen zajistit realizaci staveb na klíč nebo popřípadě jen hrubou stavbu.